Instellingen

1


Ik roep u dan op,

broeders-en-zusters,
vanwege de barmhartigheden van God,
om uw lichamen in te zetten
als een levende, heilige, aan God
welbehaaglijke offerande
uw eredienst in de zin van het woord.

2


Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw,

maar wordt hervormd
in vernieuwing van het denken,
zodat gij kunt toetsen
wat de wil van God is,
het goede en welbehaaglijke en volmaakte.