Instellingen

11


in ijver niet verflauwend,

in geestkracht vurig,
aan de Heer dienstbaar,