Instellingen

11


in ijver niet verflauwend,

in geestkracht vurig,
aan de Heer dienstbaar,

12


in de hoop vol vreugde,

in de verdrukking geduldig,
in het gebed volhardend,