Instellingen

2


Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw,

maar wordt hervormd
in vernieuwing van het denken,
zodat gij kunt toetsen
wat de wil van God is,
het goede en welbehaaglijke en volmaakte.