Instellingen

3


Want door de genade

die aan mij gegeven is
zeg ik tot ieder bij u:
denkt niet hoger
dan men moet denken,
maar denkt tot bedachtzaamheid,
zoals God ieder een mate van geloof
heeft toebedeeld.