Instellingen

4


Want zoals wij in één lichaam

vele leden hebben,
maar alle leden
niet hetzelfde te doen hebben,

5


zó zijn wij die velen zijn

één lichaam in Christus,
maar iederéén leden van elkaar,

6


met genadegaven

die naar de genade ons gegeven
verschillend zijn:
hetzij profetie,
dan naar gelang van het geloof;