Instellingen

4


Want diaken van God is zij,

jou ten goede.
Maar als je het kwade doet,
wees dan bevreesd!
Want niet voor niets
draagt zij het zwaard,-
want diaken van God is zij,
een wreker tot in een toorngericht
voor wie het kwade bedrijft.