Instellingen

6


Want daarom draagt ge ook

belastingen af;
want liturgen van God zijn zij
die daaraan al hun aandacht wijden;