Instellingen

4


Want al wat tevoren werd geschreven,

werd geschreven om ons te onderrichten,
opdat wij door de volharding
en door de troosttoeroeping
van de Schriften de hoop vasthouden.

5


De God van de volharding

en de troosttoeroeping
moge u geven onder elkaar
op hetzelfde bedacht te zijn
overeenkomstig Christus Jezus,