Instellingen

20


Maar de God van de vrede

zal weldra de satan
onder uw voeten vertrappen.
De genade van onze Heer Jezus
zij met u!