Instellingen

12


Want zovelen als er hebben gezondigd

zonder Wet,
zullen zonder Wet ook verloren gaan;
en zovelen met een Wet hebben gezondigd,
zullen door een Wet geoordeeld worden.