Instellingen

4


Of misken je de rijkdom van

zijn goedertierenheid en geduld
en lankmoedigheid, ontkennend
dat het goedertierene van God
je naar omkeer leidt?