Instellingen

21


Maar nu is buiten een wet om

rechtvaardiging door God
geopenbaard, betuigd door
de Wet en de profeten,

22


rechtvaardiging van Godswege

door het geloof van Christus,
voor allen die geloven.
Want er is geen onderscheid: