Instellingen

22


rechtvaardiging van Godswege

door het geloof van Christus,
voor allen die geloven.
Want er is geen onderscheid:

23


want allen hebben gezondigd

en zijn verstoken
van de glorie van God,

24


en worden gerechtvaardigd

om niet, uit zijn genade,
door de verlossing in Christus Jezus.