Instellingen

25


Hem heeft God tevoren aangewezen

als middel van verzoening door geloof,
in zijn bloed,
tot betoning van zijn rechtvaardiging
door de vergeving van de zonden
die tevoren zijn geschied