Instellingen

28


Want wij mogen er op rekenen

dat een mens door geloof
wordt gerechtvaardigd,
los van werken van een wet.