Instellingen

3


Want wat zegt de Schrift?

‘Zijn vertrouwen stelt Abraham
gelovig op God,
en het wordt hem
tot gerechtigheid gerekend’ (Gen. 15,6).