Instellingen

1


Gerechtvaardigd dan uit geloof

hebben wij vrede bij God
door onze Heer, Jezus Christus,

2


door wie wij ook

de toegang hebben verkregen
tot deze genade waarin wij staan,
en ook roemen in hoop
op de glorie van God.