Instellingen

1


Gerechtvaardigd dan uit geloof

hebben wij vrede bij God
door onze Heer, Jezus Christus,

2


door wie wij ook

de toegang hebben verkregen
tot deze genade waarin wij staan,
en ook roemen in hoop
op de glorie van God.

3


En niet alleen dat,

nee, ook roemen wij in de verdrukkingen,
wetend dat de verdrukking
volharding bewerkt,

4


de volharding gehardheid

en gehardheid hoop;

5


en de hoop maakt niet beschaamd,

omdat de liefde van God is uitgestort
in onze harten
door de heilige Geest
die ons gegeven is,