Instellingen

12


Daarom, zoals door één mens

de zonde de wereld is binnengekomen
en door de zonde de dood,
zo is ook tot alle mensen
de dood door-gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.

13


Want voordat er een Wet was,

was er wel zonde in de wereld
maar zonde wordt niet toegerekend
als er geen wet is.

14


Toch heeft de dood als koning geheerst

van Adam tot Mozes,
ook over wie niet zondigden
met een gelijke misstap als Adam,
die het voor-beeld is
van hem die komen gaat.

15


Maar het is niet: zoals de overtreding,

zo de begenadiging;
want hoewel door de overtreding
van die ene
die velen zijn gestorven,
zoveel te meer is de genade van God
en de gave in de genade van
die ene mens Jezus Christus
voor de velen overvloedig geworden.