Instellingen

12


Daarom, zoals door één mens

de zonde de wereld is binnengekomen
en door de zonde de dood,
zo is ook tot alle mensen
de dood door-gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.

13


Want voordat er een Wet was,

was er wel zonde in de wereld
maar zonde wordt niet toegerekend
als er geen wet is.

14


Toch heeft de dood als koning geheerst

van Adam tot Mozes,
ook over wie niet zondigden
met een gelijke misstap als Adam,
die het voor-beeld is
van hem die komen gaat.

15


Maar het is niet: zoals de overtreding,

zo de begenadiging;
want hoewel door de overtreding
van die ene
die velen zijn gestorven,
zoveel te meer is de genade van God
en de gave in de genade van
die ene mens Jezus Christus
voor de velen overvloedig geworden.

16


En het is met die begiftiging niet

als met het zondigen door één;
het oordeel vanwege één
leidt tot veroordeling
maar de begenadiging
vanwege vele overtredingen
leidt tot rechtvaardiging.

17


Want als door de overtreding

van die ene
de dood als koning heeft geheerst
door die ene,
zoveel te meer zullen zij
die de overvloed van de genade
en de gave der gerechtigheid
ontvangen
in leven als koningen heersen
door die ene, Jezus Christus.

18


Dus zoals dan door een overtreding

van één het voor alle mensen
tot veroordeling is gekomen,
zo komt het ook door
een rechtvaardiging door één
voor alle mensen
tot rechtvaardiging ten leven.