Instellingen

18


Dus zoals dan door een overtreding

van één het voor alle mensen
tot veroordeling is gekomen,
zo komt het ook door
een rechtvaardiging door één
voor alle mensen
tot rechtvaardiging ten leven.

19


Want zoals door de ongehoorzaamheid

van die ene mens
die velen tot zondaars zijn gemaakt,
zo zullen ook
door de gehoorzaamheid van die ene
de velen tot rechtvaardigen
worden gemaakt.

20


Toen de Wet erbij kwam

vermeerderden de overtredingen,
maar waar de zonde vermeerderde
is de genade meer dan overvloedig
geworden,