Instellingen

5


en de hoop maakt niet beschaamd,

omdat de liefde van God is uitgestort
in onze harten
door de heilige Geest
die ons gegeven is,