Instellingen

6


zo waar als Christus,

toen wij zwak waren,
nog in dat tijdsgewricht
voor goddelozen is gestorven.

7


Want nauwelijks zal iemand

voor een rechtvaardige sterven,
al zal misschien iemand
voor een die goed is
toch durven sterven;

8


maar God betoont zijn liefde

aan ons
omdat, toen wij nog zondaars waren,
Christus voor ons is gestorven.

9


Zoveel te meer zullen wij dan,

nu gerechtvaardigd in zijn bloed,
door hem worden gered
van de toorn.

10


Want als wij als zijn vijanden

met God zijn verzoend
door de dood van zijn zoon,
zoveel te meer zullen wij,
verzoend,
worden gered in zijn leven.

11


Maar niet alleen dat,

ook roemen wij in God
door onze Heer Jezus,
door wie wij nu de verzoening
hebben ontvangen.