Instellingen

17


Maar God zij dank:

gij waart dienstknechten van de zonde
maar zijt van harte gehoorzaam geworden
aan het voorbeeld van onderricht
waaraan ge u hebt overgegeven;