Instellingen

20


Want toen ge dienstknechten waart

van de zonde,
waart ge vrij van de gerechtigheid.