Instellingen

3


Of is het u onbekend

dat wij allen
die in Christus Jezus zijn gedompeld* ‘Dompelen’ is elders meestal vertaald als ‘dopen’.,
in zijn dood gedompeld zijn?