Instellingen

3


Of is het u onbekend

dat wij allen
die in Christus Jezus zijn gedompeld* ‘Dompelen’ is elders meestal vertaald als ‘dopen’.,
in zijn dood gedompeld zijn?

4


Dus zijn wij met hem begraven

door de dompeling in de dood, opdat
zoals Christus uit de doden is opgewekt,
door de glorie van de Vader,
zo ook wíj
in vernieuwing van leven
zullen wandelen.