Instellingen

6


nu wij dít weten

dat ons oude mens-zijn
medegekruisigd is
opdat het lichaam van de zonde
buiten werking wordt gesteld
en wij niet meer dienstbaar zijn
aan de zonde.