Instellingen

4


En zó, mijn broeders,

zijt gij door het lichaam van de Gezalfde
voor de wet ter dood gebracht
om van een ander te worden:
van hem die uit de doden is opgewekt,
opdat wij vrucht zullen dragen
voor God.