Instellingen

1


Dus is er nu geen enkele veroordeling

voor wie één zijn met Christus Jezus.