Instellingen

12


Dan zijn wij dus, broeders-en-zusters,

wel schuldenaars,
maar niet aan het vlees
om naar het vlees te leven.

13


Want als ge naar het vlees leeft

zult ge zéker sterven;
maar als ge in Geest-kracht
de praktijken van het lichaam
ter dood brengt,
zult ge léven.

14


Zovelen als zich laten leiden

door Gods Geest
die zijn zonen-en-dochters van God.

15


Ge hebt niet een geest van knechtschap

ontvangen
om u opnieuw vrees aan te jagen,
nee, ge hebt ontvangen
een geest van aanneming
tot zonen-en-dochters,
door wie wij schreeuwen:
Abba!, Vader!

16


De Geest zelf betuigt mee met onze geest

dat wij kinderen van God zijn.

17


Indien kinderen, dan ook erfgenamen:

erfgenamen van God
en mede-erfgenamen met Christus,
daar we immers mét hem lijden om ook
mét hem verheerlijkt te worden.