Instellingen

16


De Geest zelf betuigt mee met onze geest

dat wij kinderen van God zijn.