Instellingen

2


Want de wet van de Geest, van het

leven in eenheid met Christus Jezus,
heeft je vrijgemaakt
van de wet van de zonde en de dood.