Instellingen

22


Want wij weten dat heel de schepping

mee-zucht en mee in barensnood is
tot nu toe.