Instellingen

27


En hij die de harten doorgrondt,

weet wat het streven van de Geest is,
dat hij, overeenkomstig God,
voor heiligen pleit.