Instellingen

37


maar in dit alles

zijn wij meer dan overwinnaars
door hem die ons zijn liefde heeft betoond.