Instellingen

9


Maar gíj zijt niet

in het vlees
maar in de Geest,
daar immers Gods Geest in u woont.
Als iemand Christus’ Geest niet heeft,
die is niet van hem;

10


als Christus in u leeft

is het lichaam wel dood door zonde
maar is de geest een en al leven
door rechtvaardiging.

11


Als de Geest van hem

die Jezus heeft opgewekt uit de doden
in u woont, zal hij die Christus Jezus
heeft opgewekt uit de doden
ook uw sterfelijke lichamen levend maken,
door zijn Geest, die in u woont.