Instellingen

30


Wat zullen wij dan zeggen?

Dat volkeren
die geen gerechtigheid najoegen
gerechtigheid ontvangen hebben,
gerechtigheid uit geloof,

31


maar dat Israël,

dat een Wet vol gerechtigheid najaagt,
zo’n Wet niet bereikt heeft.

32


Waardoor?

Omdat het niet uit geloof was
maar als uit werken.
Zij hebben zich gestoten
aan de steen des aanstoots,

33


zoals geschreven staat:

‘zie, ik zet in Sion
een steen van aanstoot neer
en een rots van struikeling,
en wie op hem in geloof vertrouwt
zal niet worden beschaamd!’

(Jes. 8,14; 28,16).