Instellingen

11


Want mij is over u duidelijk gemaakt,

broeders-en-zusters van mij,
door de mensen van Chloë,
dat er in uw midden twisten zijn.

12


Ik bedoel dit:

dat ieder van u maar wat zegt:
ík ben van Paulus, ík van Apollos,
ík van Kefas, ík van Christus!

13


Is de Gezalfde in stukken gedeeld?

Is Paulus soms voor u gekruisigd?
Of zijt ge in de naam van Paulus
in-gedoopt?

14


Ik ben dankbaar dat ik niemand van u

heb gedoopt
behalve Crispus en Gajus;

15


opdat niemand kan zeggen dat gij

in mijn naam íngedoopt zijt!