Instellingen

22


Nee, veeleer zijn die leden van het lichaam

die de zwakste lijken te zijn, noodzakelijk

23


en die waarvan wij denken

dat ze het minder eerbare
van het lichaam zijn,
die omgeven we met overvloediger eer,
en onze minder sierlijke leden
krijgen overvloediger versiering;

24


maar onze sierlijke leden

hebben dat niet nodig.
Nee, God heeft het lichaam zo samengesteld,
daarbij aan wat tekortkwam
overvloediger eer gevend,