Instellingen

45


zo staat ook geschreven:

‘de eerste mens, Adam,
werd tot een levende aardse ziel’ (Gen. 2,7),-
de laatste Adam wordt tot een
levendmakende geest.