Instellingen

45


zo staat ook geschreven:

‘de eerste mens, Adam,
werd tot een levende aardse ziel’ (Gen. 2,7),-
de laatste Adam wordt tot een
levendmakende geest.

46


Nee, niet het geestelijke is het eerste

maar het bezielde aardse; dan het geestelijke.

47


De eerste mens is uit aarde aards,

de tweede mens is uit de hemel;