Instellingen

6


Toch is het wijsheid waarvan wij spreken

bij de toegewijden,
maar een wijsheid die niet van deze eeuw is
noch van de oversten van de eeuw,-
die werkeloos worden!

7


Nee, wij spreken van Gods wijsheid

als een geheimenis,
een wijsheid die verborgen is geweest,
die God heeft voorbeschikt vóór alle eeuwen
tot onze heerlijkheid;

8


niemand van de oversten van deze eeuw

heeft haar herkend;
want als ze haar hadden herkend
zouden ze de Heer der heerlijkheid
niet hebben gekruisigd;

9


nee, het is zoals geschreven staat:

‘wat geen oog gezien heeft
en geen oor gehoord
en in geen mensenhart is opgekomen:
al wat God bereid heeft
voor wie hem liefhebben’ (Jes. 64,4).