Instellingen

11


terwijl ook gij mee-arbeidt voor ons

door voor ons te bidden.
Dan zal uit veler aanschijn
om de begenadiging aan ons verleend,
door velen dank worden gezegd
voor ons.