Instellingen

9


En toen heeft hij tot mij gezegd:

mijn genade is voor jou genoeg;
want de kracht wordt in zwakheid volbracht!
Het liefst zal ik dan
eerder roemen in mijn zwakheden,
opdat op mij komt wonen
de kracht van de Gezalfde.

10


Daarom heb ik welbehagen in zwakheden,

in beledigingen, in noden, in vervolgingen
en benauwingen ter wille van Christus;
want wanneer ik zwak ben,
dán ben ik krachtig!