Instellingen

12


omdat het dienstbetoon,

vervat in deze eredienst,
niet slechts de tekorten van de heiligen
áánvult, maar ook overvlóedig is
in dankzeggingen aan God door velen,-