Instellingen

28


Daarin is geen Judeeër en geen Helleen,

daarin is geen dienstknecht en geen vrije,
daarin is geen mannelijk en vrouwelijk;
allen immers zijt gíj één in Christus Jezus!