Instellingen

16


Ik zeg daarmee: wandelt

gedreven door Geestkracht
en volbrengt niet
het verlangen van het vlees.

17


Want wat het vlees verlangt

gaat tegen de Geest in,
en de Geest gaat tegen het vlees in;
want die zijn elkaars tegengestelden,
zodat ge niet dat doet
wat ge wel wílt.

18


Maar als ge u laat leiden door Geestkracht,

dan staat ge niet meer onder een wet.

19


Het is duidelijk

wat allemaal de werken van het vlees zijn:
ontucht, zedeloosheid, bandeloosheid,

20


beeldenverering, gifmengerij, vijandschappen,

twist, naijver, woede-uitbarstingen,
uitingen van zelfzucht,
tweedrachten, partijschappen,

21


aanvallen van afgunst, dronkenschappen,

orgiën en dergelijke dingen,-
waarvan ik u voorzeg
-zoals ik voorheen gezegd heb-
dat zij die dergelijke dingen bedrijven
het koninkrijk Gods niet zullen beërven!