Instellingen

20


Maar gíj hebt niet zó

de Gezalfde leren kennen,

21


als ge tenminste naar hem hebt gehoord

en in hem onderricht zijt
zoals waarheid is in Jezus,

22


dat ge tegen uw eerdere gedrag in

het oude mens-zijn moet afleggen
dat tegen de bedrieglijke verlangens in
te gronde gaat,

23


dat ge vernieuwd moet worden

door de geest van uw denken

24


en het nieuwe mens-zijn moet aantrekken

dat naar God geschapen is
in waarachtige gerechtigheid
en heiligheid.